G-343YYE3FEV

Klubová karta

Klubová karta je jedinečný identifikačný doklad člena združenia Jeep Club Slovakia. Platnosť členstva je možné overiť priamo na web stránke klubu v sekcii Zoznam členov po zadaní členského čísla.

Číslo klubovej karty (členské číslo) slúži na prihlasovanie sa na podujatia organizované združením Jeep Club Slovakia a na využívanie ďalších výhod a zliav, ktoré sú spojené s členstvom v klube. Úhradou členského sa členstvo v klube automaticky predlžuje o jeden rok.

Klubovú kartu získava každý člen Jeep Club Slovakia a je neprenosná.

PARTNERI