G-343YYE3FEV

2% z dane z príjmu

Priatelia,

podobne ako po minulé roky, aj tentokrát sme sa úspešne zapísali do zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmov, ktoré môžete venovať občianskym združeniam a neziskovým organizáciam.

Postup pre poukázanie 2% z dane (zamestnanci):
  • požiadajte svojho zamestávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu
  • vyplňte priložené tlačivá - Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane
  • obe tlačivá odovzdajte alebo pošlite na daňový úrad najneskôr do 30.4.2024
Pokiaľ si ročné zúčtovanie dane robíte sami ako fyzická osoba, v daňovom priznaní len vyplňte príslušné kolonky pre darovanie 2% a odovzdajte na daňový úrad.

Viac info nájdete aj tu:
www.rozhodni.sk

Každý kto daruje svoje 2% nášmu klubu má nasledujúci rok členské zdarma!

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie JCS 2024


Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

PARTNERI