G-343YYE3FEV

Kontakt

Jeep Club Slovakia

Tuhovská 11
831 07 Bratislava

E-mail: info@jeepclub.sk
IČO: 42170184 DIČ:2820019334

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s., číslo účtu: 2620185105 / 1100, IBAN:SK6811000000002620185105

Peter Pecze, predseda

Webové aplikácie, registrácie, marketing
E-mail: pepe@jeepclub.sk
Miroslav Mackovič, podpredseda


FB komunikácia, partneri
E-mail: mirri@jeepclub.sk
PARTNERI