G-343YYE3FEV

JCS Stability Control Pachfurth 2010PROPOZÍCIE:


Názov: Jeep Club Stability Control Pachfurth
Predbežný termín: 27. 11. 2010
Miesto konania: Pachfurth, Rakúsko (presná lokalita)
Vozidlá: akékoľvek osobné vozidlo (nemusí byť Jeep), max. 12 – 14 vozidiel
Účastníci: určené prednostne členom Jeep Clubu a ich sprievodu

Charakter podujatia:

Driving Camp Pachfurth (cca 40 km od BA) predstavuje najmodernejšie tréningové centrum bezpečnej jazdy a pre nás ideálnu prípravu na (nielen) zimné obdobie simulované náročnými podmienkami snehu a ľadu. Jedná sa tentokrát o ONROAD tréning bezpečnej jazdy s krátkou teóriou doplnenou o praktické jazdy na zľadovatenom / šmykľavom povrchu s dôrazom na predchádzanie i zvládanie už vzniknutého šmyku, núdzového brzdenie, vyhýbanie sa prekážkam na ceste, využívaní elektronických asistentov vozidla atď... A to všetko v bezpečných podmienkach s inštruktážou rôznych techník zvládania šmyku a stabilizovania vozidla. Vítané sú akékoľvek osobné vozidlá, SUV atď... a samozrejme Jeep.

počet vozidiel je limitovaný na 12-14 max, v závislosti od záujmu sa vytvorí ďalšia skupina prípadne termín

kapacita podujatia je naplnená. V prípade záujmu o účasť nás kontaktujte na info@jeepclub.sk. Všetky dodatočné žiadosti budeme riešiť individuálne.

POPLATKY

55 EUR / vozidlo (cena za cca 3h tréning, teoretickú a praktickú časť jázd. Bežná cena tréningu tohto typu sa pohybuje od 130 – 160 eur na osobu !)

Voliteľné občerstvenie/obed

PARTNERI